Harfa Celtycka

  • Czeski
  • English

Oferta dla dzieci

Cele zajęć : pobudzenie kreatywności , zwiększenie percepcji , ogólne odprężenie, wzbudzenie motywacji samodzielnego działania, wyciszenie negatywnych emocji .

Dzieci w wieku 4- 5 lat

Czas trwania : od 20 min. ( uzależnione od formy zajęć : audycja, muzykoterapia czy warsztaty arteterapii )

Dzieci w wieku 6-7 lat

Czas trwania od 30 min. ( uzależnione od formy zajęć : audycja, muzykoterapia czy warsztaty )

Dzieci w wieku szkolnym : program dostosowany do ich percepcji i koncentracji

Rozpoczęcie :

Opowieść lub bajka dotycząca instrumentu Elementy relaksacji Jacobsona w postaci ćwiczeń oddechowych

Przebieg :

Wykonanie na harfie repertuaru celtyckiego , hebrajskiego lub typowych piosenek dostosowanych do wieku słuchacza.

Zależnie od percepcji dzieci rozmowa kierowana; ciekawostki historyczne i inne. Prezentacja różnorodności wydobycia dźwięku ; w tym harfa preparowana

Wystukiwanie prostej melodii granej na harfie za pomocą instrumentarium Orffa (zależnie od placówki w której odbywa się to działanie)

Wspólne odśpiewanie wybranej piosenki

Dla zainteresowanych istnieje możliwość spróbowania gry na harfie

Podsumowanie:

Sformułowanie percepcji uczestników

Czy udało się osiągnąć założone cele?

Jakie reakcje czy też emocje zaistniały podczas zajęć?

Co udało się skonstruować? ( w przypadku warsztatów )

Ustalenie warunków przeprowadzenia zajęć; w tym ceny drogą e-mailową harasim.grzelka@gmail.com lub telefonicznie 604-851-268